بالش سیلور

بالش‭ ‬سیلور‭ ‬
ساک‭ ‬طوسی‭ ‬اسپانباندی
جنس‭ ‬پارچه‭ ‬میکرو‭ ‬(یونیزه‭ ‬شده‭ (‬
وزن‭ ‬۱۲۵۰‭ ‬گرم
الیاف‭ ‬میکروژل‭ ‬
درجه‭ ‬سفتی‭ ‬نرم
پارچه‭ ‬این‭ ‬بالش‭ ‬دارای‭ ‬یون‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬نقره،‭ ‬آنتی‭ ‬باکتریال‭ ‬و‭ ‬آنتی‭ ‬استرس‭ ‬است.
مناسب‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بالش‭ ‬های‭ ‬نرم‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کنند. ‬


رنگ

بسته‌بندی

ساک‭ ‬طوسی‭ ‬اسپانباندی

فهرست
بستن

خرید من

بازدید

به تازگی بازدید شده

نزدیک

محصولات